STATENS juridiske bedrag

Nu bliver det helt sort - §

Overvågningsministeriet

Justits betyder: Overvågning!


Desuden er deres navn skrevet i GLOSSA, hvilket gør det korrupt og ulæseligt. Det er altså på ingen måder et ministerium for retfærdighed, men et værktøj til kontrol og overvågning!


Her er navnet endda skrevet med Kapitaler og Kapitaliserede kapitaler, hvilket gør det dobbelt tydeligt, at der er tale om bedrageri.


Folketingets logo (logo er en død ting et segl uden autoritet) er ligeledes udelukkende GLOSSA tekst.

Som udgangspunkt tror vi at STATENS legislation er love. Det er de ikke. Af flere årsager. En af de vigtigste er: Der er ingen "ikrafttrædelsesdato".  Hvad vil det sige i praksis? Jo ingen af STATENS regler er trådt i kraft. De er udelukkende bekendtgjort. Det ser således ud eksempelvis: 

"Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 20. juni 2017"

Eller

"Loven træder i kraft den 1. juli 1963."


Sidstnævnte sætning opfattes måske ved første øjekast, som den er trådt i kraft, men det står der ikke! Der står at den i fremtiden træder i kraft. Datoen er ligegyldig, for så længe verbet peger på fremtid er genstandsledet underordnet. Igen her er der tale om et grammatisk bedrag, der skal forlede til at tro, at loven er trådt i kraft. Det er ikke tilfældet!Hvad betyder det i praksis? Jo det betyder, at den træder først i kraft i det øjeblik du modtager en sigtelse og åbner den. Fra Det øjeblik er loven i kraft, udelukkende fordi du i uvidenhed, har accepteret den fremsendte kontrakt. Den træder kun i kraft på grund af din accept af dens gyldighed, som følger af din handling at åbne en artikel, som måske ikke engang har dit navn på sig. Derfor bør du straks sprøge til, hvornår den lov du er sigtet for overtrædelse af, er trådt i kraft. Det kan den, der sigter dig altså POLITIET som regl, ikke svare på. Den eksisterer nemlig ikke!


Sekundært er al legislation for STATSborgere skrevet, som en forbandelse. Legislation er en okkult forbandelse, der har til hensigt at gøre dig bange, skræmme dig og rævse dig til lydighed. Det lyder helt sort, og det er lige nøjagtig, hvad det er. Nu skal jeg fremføre okkult viden for dit bevidste sind.


Hvad betyder symbolet §

Hvis vi starter med den ordmæssige tolkning af tegnet § så er betyder paragraf: sammensat af para: som betyder ved siden af eller halvt, og graf: som betyder tegn. Altså et halvt tegn eller et tegn ved siden af. Halvt tegn er et symbol, og symboler er livløse og uden selvstændig indhold, de symboliserer og henviser til noget andet (levende). Det vil sige paragraf betyder: noget der henviser til noget andet, som ikke er noget i sig selv.

Dernæst selve symbolet §. Hvad betyder dette mærkelige symbol, der ligner en dobbelt fiskekrog eller et dobbelt kryds? (double hook og double cross) Husk på at du på din dåbsattest er blevet delt i 2. Paragraftegnet er et dobbeltsymbol. Vi kan konstatere, at det ikke er en del af det latinske alfabet. Det er et symbol, der ikke umiddelbart er læseligt som et tegn eller bogstav, hvilket kategoriserer det som et: Ukendt symbol. Vi ved, hvad det siges at repræsentere - nemlig "lovtekst" men er det fakta?


Paven i Rom skaber okkult symbolsprog til forbandelser

I 1217- 1227 regerede pave Honorius II. Hans navn betyder "den ærefulde". Denne ærbare mand af Rom opfinder et hemmeligt symbolsprog: Theban Script. Det er et okkult morphisk alfabet af besværgelses symboler. Morphisk betyder, at det enkelte symbol kan skifte form, for at skjule og forvirre uinvidede øjne. Hvert enkelt symbol kan ændre sin form, men indenfor de geometriske former, som det er bygget af. Det vil sige at en trekant kan ikke blive en cirkel, men en cirkel kan multipliceres og deles i så mange halvcirkler, som man ønsker. Se den grafiske forklaring til højre. Det kendes i dag under mange navne: Satanic Script, Witch Runes, Lucipher. Cipher betyder, som vi har konstateret, "et hemmeligt og eksklusivt skriftsprog, som er uafkodeligt uden den rigtige nøgle."


Shapeshifting worldwide

Hvis vi betragter dette morphiske symbolsprog Theban Script, kan vi straks se, at der er elementer af bogstaver og cifre vi kender. Det er blot gengivet og sammensat på en måde, så meningen forbliver skjult for os. Det er præcis hensigten. Dette okkulte symbolsprog er skab til at kaste forbandelser. Ja, du læste rigtigt. Paven i Rom opfinder et okkult symbolsprog, der anvendes til at kaste forbandelser med. Måske meget praktisk våben, hvis ikke Ave Maria og syndsforladelse mod kontant betaling virker. Den menneskelige bevidsthed er indrettet således, at alt vi ikke kender eller forstår, ignorerer vores bevidste sind, men det underbevidste sind opfanger alt. Det underbevidste sind forstår alt og afkoder skjulte budskaber 10.000 gange hurtigere end det bevidste. Derfor ved din underbevidsthed, så snart du ser symbolet § at det er en løgn! Du ved ikke, hvad du ikke ved, før du ved det. Det er fakta. Når du ved, hvad du ikke ved, er du ikke nær så modtagelig for hypnose og bedrag. Når du ved, hvad du ved; er det Game Over! Derfor er fakta og jagten på, hvad der foregår en absolut forudsætning for, du kan navigere i et hav af løgne og bedrag. Når du ved at bedraget skifter form og antager uendeligt mange udtryk, står du på landjorden, og du er ikke længere ombord på en båd på et hav af løgne.


Lad mig gentage:

Paven i Rom Honorius II (2) Skaber et okkult besværgelses symbolsprog, som kun udvalgte kan læse. Det er et sprog, som ikke kan forståes uden en nøgle. Dets navn er Satanic Script. S i dette symbolsprog er forbandelsen for: "Lammende frygt". Alle besværgelser skal gentages jævnligt for ellers mister de kraft. Lovgivning "fornyes og udvides" konstant. § er SS = 2 x S. Nu har din underbevidsthed forstået budskabet!


Skåret ud i pap

Al STATENS legislation er skrevet med det okkult symbol § og et Cipher før teksten eksempelvis således:


Straffelovens kap. 12

"§ 98. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid."


§ 98 = okkult besværgelse for angst skrevet i et hemmeligt sprog, som du ikke forstår! Hvad der følger af brødtekst er fuldkommen uden betydning og har ingen selvstændig værdi, betydning eller indhold. Teksten har udelukkende én funktion: At skræmme dig til lydighed!


Folketingets Logo og Poker

Lad os analysere Folketingets Logo, for det er meget interessant. Først kan vi konstatere at teksten er skrevet med GLOSSA. Derfor er teksten korrupt, ikke dansk men et fremmed-sprog. Vi bemærker også kæden af okkulte symboler i bunden, hvor fire § tegn er bundet sammen i en kæde. Fordi vi nu forstår at § er en okkult besværgelse, der skal fremkalde angst er tydelig. Bemærk ligeledes hvordan de to små § tegn i enden er spejlvendt, sådan at der fremkommer en hale. Det er en meget brugt afslutning på et okkult symbol fra Theban Script. Se ovenfor.  Det indikerer, at hele kæden i sig selv fortæller et okkult/ skjult budskab. At der er tale om et bedrag. Tre af § symbolerne er spejlvendt, hvilket også fortæller at det vi tror vi ved om "loven" er vendt på hovedet. Dernæst se i midten af logoet. Hvis du tænker på et spillekort sæt, så bemærk at der er 9 hjerter. Svarende til spillekortene 2-10. Dernæst er der 3 løver. Den mindste symbolerer knægten (knægten er folketingets ministre "The Jacks") Dernæst den største i midten, som er Dronningen og øverst Kongen. Straks bemærker vi at Esset mangler. Der er altså ingen symbolsk placering af Esset i dette hieraki af magt. Det er jo en interessant iagttagelse. Det kan kun skyldes at Esset er udenfor FOLKETINGETs rækkevidde. Farven rød symboliserer blodet, hviket angiver at "Landets lov" herske (ikke Maritim lov), men da teksten er skrevet med GLOSSA fortæller det også, at Landet er besat af en fremmed magt. En privat monetær entitet. Logoet i sig selv og symbolikken fortæller tydeligt, at vi er under besættelse. Det faktum at du har et PAS forklarer jo; at vi er i krig.