Dansk Juridisk Ordbog

Juridisk Ordbog 14. udgave

Juridisk Ordbog af Bo von Eyben, er en tyndbenet omgang. Med én undtagelse. Denne bog er gennemågende mangelfuld, og leverer ikke meget indsigt i det juridiske systems skjulte spilleregler. Dens pris omkring 1.000,- kr retfærdiggøres udelukkende på grund af én enkelt helt fundamental definition: Naturret. Den definerer nemlig, som den højeste lov i Danmark. Det er for os der ønsker suverænitet eller har opnået den, helt fundamentalt. Juridisk Ordbog definerer Naturret således:


Naturret

"Naturret; betegnelse for en retsorden, som ikke henføres til menneskelig fastsættelse, men begrundes i højere værdier og normalt indrømmes en gyldighed over den menneskeligt fastsatte, positive ret."


Det er jo en altafgørende information. For den siger med entydighed, at Naturret er den højeste lov, omend bogen misvisende kalder den for en retsorden. Naturret er Loven.


Positiv ret

I modsætning til Universets (Ét Ord) Lov, Naturret finder vi den menneskeskabte "positiv ret". man kan stille sig selv sprøgsmålet, hvem denne ret er positiv for? Er det for magthaverne, udstederne af loven, bankerne, dommerne eller de borgere, der tvinges til at indordne sig under den? Hvis man ser på mængden af legislation fra STATENS side og mængden af kommercielle regler i forhold til mængden af regler, der beskytter borgerne, behøver man ikke være professor i Jura for at få øje på en kolosal skævdeling. En relativ logisk konklussion på den fordeling er nok, at den positive ret er skabt for at fastholde en magtposition.