Hvad er dit navn

Døde mænd – lost at sea

Din Fødsels- og Dåbsattest er faktisk en "Dødsattest"


Returner Dåbsattesten til KIRKEMINISTERIET der har udstedt den, og erklær dig levende - det er vejen til livet. Jesus oprejste de døde fra graven - du kan gøre det samme!

Her starter bedraget i dit liv helt konkret. I det øjeblik du bliver født er du suveræn. Du er uendelig guddommelig bevidsthed i en menneskekrop. Det er umuligt for et maskinsystem som STATEN, at have nogen form for autoritet over dig. Du kan ikke dømmes, du har ikke pligt til at overholde noget som helst. Du er udelukkende, som alle andre levende væsner under Naturens Lov, også kendt som Natural Law.


Havneluderen shanghaier dig - du er kun få sekunder gammel

Dette er virkelig dårlig forretning for en kriminel virksomhed som STATEN, så de shanghaier dig som baby, eller rettere det er doctoren på hospitalet [The doc whore at the military lost goods ware house], der som det første holder den nyfødte baby op i luften for at indføre det i Maritime - uha endelig ikke røre jorden eller sin moder først, for så kan deres okkulte psykopati fastholdes. Netop denne adskillelse af barn og moder anser disse top kriminelle sociopater som moderens accept af, at barnet nu er ført til havs og tabt for evigt. Så er det pænt af det private firma STATEN at overtage forældre rollen, og som tak for denne fine nye investering, der vil tjene dem milliarder, får forældrene så en kvittering på brugsret over barnet. Et luset stykke papir. Ovenikøbet fiktion fra ende til anden, skrevet i et sprog, der ikke udtrykker ét eneste faktum. Til gengæld får forældrene lov at financiere barnets første 18 år i den naive tro, at det er deres barn. Det er det bare slet ikke længere. De havde 3 dage til at opdage fejlen og meddele hospitalet, at de tager et levende barn med hjem. Vidste du det?


Her starter konspirationen mod dig

Det synes de snyltere, der har skabt det globale monetære system og det globale juridiske system ikke alt for godt om. Slaver skal helst holde kæft og følge ordrer. At sige; "det styrer jeg selv, bland jer uden om", sidder ikke vel hos de mangtliderlige på toppen af pyramiden. Så i 1666 sker der noget afgørende. I STATEN London finder det engelske Parlament sammen i hemmelighed og vedtager en lov, der danner præcedens for STATENS håndtering af alle borgere. Da England og for den sags skyld resten af verden primært rejser og handler via havet og skibe, er det naturligt at det afspejles i den mest fremtrædende lovgivning: Maritime Law - eller maritim lov på dansk. Derfor er begreber som citizenship, friendship, bond, currency, current, cargo, trust, alle begreber fra søhandel. Vi finder lignende eksempler i det danske sprog: Strøm, appel, kontrakt, valutaflow for blot at nævne et par eksempler på at havet spejles i vores sprog. Nåh, men tilbage til 1666. Parlamentet beslutter i en lov, at alle der ikke efter det 7. år har meldt sig som levende til STATEN, er automatisk erklæret død. Betydningen i den engelske tekst er: "assumed dead - lost at sea"

Her er original teksten:


Legislation.gov.uk


Cestui que vie remaining beyond Sea for Seven Years together and no Proof of their Lives, Judge in Action to direct a Verdict as though Cestui que vie were dead.

"If such person or persons for whose life or lives such Estates have beene or shall be granted as aforesaid shall remaine beyond the Seas or elsewhere absent themselves in this Realme by the space of seaven yeares together and noe sufficient and evident proofe be made of the lives of such person or persons respectively in any Action commenced for recovery of such Tenements by the Lessors or Reversioners in every such case the person or persons upon whose life or lives such Estate depended shall be accounted as naturally dead, And in every Action brought for the recovery of the said Tenements by the Lessors or Reversioners their Heires or Assignes, the Judges before whom such Action shall be brought shall direct the Jury to give their Verdict as if the person soe remaining beyond the Seas or otherwise absenting himselfe were dead."


Hvem har magten i Danmark?

Det er jo forholdsvis indlysende at denne lov har en primære hensigt, nemlig at få fingrene i alle borgeres formuer især ejendom. Så når vi ved at denne lov stadig - omend i det skjulte -  er operationel forstår man pludselig SKAT i en helt anden kontekst. Vi er alle opdraget til at acceptere forestillingen om en velfærdsstat og et demokratisk samfund, hvilket i begge tilfælde er fuldkomne illusioner uden nogen bund i virkeligheden. Demokrati har ingen afsæt i Grundloven og er ikke stadfæstet i nogen dansk lov. Grundloven siger tydeligt Monarki, omend indskrænket Monarki. Det er ikke Regeringen der indskrænker Kongemagten - men STATEN! Velfærdsstaten er en lige så stor løgn. I dansk skattelovgivning står der ordret: "Borgeren skal ikke forvente at få noget som helst igen for sin skatteindbetaling". Det står der nok af en årsag. STATEN anser dig derfor som død, og døde mænd og kvinder har ingen rettigheder. Derfor kan de stjæle så meget af din formue de kan slippe af sted med og i Danmark er det næsten 100% af alt det du tjener. SKAT, Moms, Told og andre afgifter udhuler din løn, hver gang du bruger penge. På denne skulte måde afgiver du uden at være bevidst om det, næste hver en krone du tjener.


Tilbage til Dåben og STATENS dokumentation

Tilbage til din dåbsattest. Den er ordret en: Fødsels- og dåbsattest. Igen denne opsplitning i to dele. Lad os se på din fødselsdato. Det er nemlig ikke det samme som din fødselsdag! Bemærk på min Fødselsattest at datoen for registrering i STATENS regi er den 10 november. Min fødselsdag er den 21 september. Det er meget vigtigt at du overfor STATEN bruger din Fødselsdato ikke din fødselsdag. Dit CPR.Nr er oprettet denne dato.


Du er nu splittet i 2

Dernæst er der sprøgsmålet om dine TO navne. Fødsels- og Dåbsattesten opspiltter dig I 2 enheder: Dit Navn: den levende mand og dit EFTERNAVN: som er skibet/firmaet/den fysiske person. Det som er splittet i to, er ikke længere Et. Du er nu ikke længere levende i Universet (som betyder Ét ord) du er en død ting/person og et gravsted med dit Navn. Her har du Cestui Que Vie akten i funktion. Det er STATENS måde at erklære dig død. Lad os engang se på ordet: "Familienavn" Familia er latin og hentyder til de familiemedlemmer og slaver, der er under dit hus og din vilje. I romersk lov er slaver og familiemedlemmer alle undersåtter for husets herre jævnfør; "Jus Abutendi" (retten til at misbruge). Han kan dræbe dem uden konsekvens. Gøre med dem som han vil. Det betyder altså,  at familienavn er det samme som "slavenavn"


Anbragt i en box

Dernæst er dokumenterne opdelt i Rubrikker. Rubrik kommer af det latinske: "rubrica" og betyder: Rødkridt overskrift. En overskrift kan kun være én gang på et dokument, derfor er en rubrik et seperat dokument, der ikke kan læses i sammenhæng med resten af dokumentet. På dansk: det, der står i en box er ikke med i dokumentet!


Bemærk at dit "slavenavn" er nævt først og at du (den levende) er begravet under dit "Slavenavn" Du er underlagt skibet nu. Hermed forsvinder dine rettigheder ind i STATENS varetægt og du bliver pligtig til at overholde alle de kontrakter som STATEN tilbyder dig. Nu sidder du på krogen. Og du er ikke engang fyldt 1 år endnu!


Dit navn er ikke dit navn!

Jeg vil påstå, at 99% af alle danskere ikke ved hvad de selv hedder. Det er et rystende faktum. De fleste tror, at det sammensatte navn har noget med dem at gøre. De fleste tror de har et efternavn... Det er løgn. Ingen har et efternavn. Hvis du tror det, er du evigt på røven, fordi du ikke ved, hvem du selv er og hvad dit navn er. 

Jeg blev døbt Anders Bak - det er mit kristne navn. Mit navn i dette liv. Min slægt bærer det kedelige navn Nielsen, men det er ikke et efternavn. Det er mit slægtshus. Når STATEN har splittet mit navn i 2 eller 3 enheder, samlet det igen og skriver: Anders Bak Nielsen, så er det ikke mig. Det er ikke mit navn. Det er 100% fiktion. 100% løgn.
Dernæst kan de finde på at skrive det sådan: ANDERS BAK NIELSEN, og så ved jeg slet ikke hvem der er tale om. Det er nemlig et WORDMARK. TRADEMARK og dermed Crown Coorporations ejendom. Du er virkelig ilde stedt, hvis ikke du er bevidst om disse helt grundlæggende faktum. 
Så hvad er løsningen. Et navn skal skrives på følgende måde, for at være et faktum og læses korrekt. Det skal have position, titel og navn [faktum] i præcis den rækkefølge, for at være et korrekt gyldigt navn. Det ser således ud: 

: Anders-bak: Nielsen.

: betyder; for denne Anders-bak. Af denne [slægt] Nielsen. 

Quantum Grammar er det eneste sprog, der altid er i nutid og altid kun kan skrive faktum. Derfor må du lære at skrive dit navn i Korrekt-sætning-konstruktion-kommunikation-parse-syntax-grammatik.


Slave PAS for den døde

Hvis du vil se yderligere bevis for at STATEN opfatter dig som en slave, så find dit PAS. Slå op på siden med dit foto. Nederst er en lang række tal der helt sikkert starter med: P<DNK(DIT EFTERNAVN)<<NAVN<<<<<< osv...

P: står for "Pauper" Latin: en fattig person uden midler - altså en Slave i romersk civilretslige termer. P står også alle først under Type: Altså en betegnelse for din Stand i pyramiden. Så vidt jeg har kunne finde, er der 3 typer bogstaver, men jeg kan ikke bekræfte de 2 andre. Informationer modtages gerne desangående.
Kend dit Navn - eller bliv i de dødes rige