Chicago Manual of Styles

Chicago Manual of Styles

Her følger en række bøger, som er essentielle for din forståelse af hele dette bedrag. De indeholder forskellige nøgler, som tilsammen danne hele billedet. Den første af dem er Chicago Manual of Styles 16. Udgave. Den udgives af The University of Chicago Press Ltd,  London. Samme udgiver også Oxford Manual of Styles. Første udgave kom i 1906.


GLOSSA defineret

Ifølge CMOS er der korellation mellem GLOSSA og American Sign Language. Det defineres som tekst der er skrevet med KAPITALE bogstaver i typografisk sprog: Kapitaler. De kan enten være små KAPITALER eller alle KAPITALER. Sidste måde at skrive kapitalerne på kaldes Kapitaliserede kapitaler. Du kan jo reflektere lidt over, hvorfor ordet Kapital er = penge. Biblen har mange Kapitaliserede ord især: HERREN.

CMOS definerer yderligere betydningen af GLOSSA som et descriptivt sprog, der ikke har en en til en korrespondance mellem tegn/symbol og det skrevne ord. Det betyder måske nærmere, at tegn og tekst ikke er indholdsmæssigt forbundet. Så en GLOSSA har ikke en direkte forbindelse i sproget til de symboler de repræsenterer forklarer Chicago Manual of Styles altså. Lad os se på et par eksempler.


American Sign Language korrekt skrevet er altså således typograferet:


EN-MAND-GÅR-HEN-AD-GADEN. Det kan læses som American Sign Language. Hvis vi ser grammatisk på det kan det brydes ned til følgende tolkning: Bogstaverne er latinske. grammatiken er Latinsk. Der er altså tale om et fremmedsprog i forhold til Dansk. Teksten overholder ikke danske grammatiske regler, men oldlatinske. Her bindes ordene nemlig sammen af enten bindestreg som eksemplet ovenfor eller:


EN.MAND.GÅR.HEN.AD.GADEN. Ligeledes en korrekt grammatisk transskription af den latinske tekst med latinske grammatiske regler. Det kan også skrives på oldlatin og så ser teksten således ud:


EN·MAND·GÅR·HEN·AD·GADEN. Man er ikke i tvivl om at denne tekst er speciel og vi ser denne typografering meget meget sjældent i dag.


Hvis enkelte ord skal skrives korrekt i American Sign Language; skal det se således ud:

D.Å.B.S.A.T.T.E.S.T. Eller sådan her: D-Å-B-S-A-T-T-E-S-T eller D·Å·B·S·A·T·T·E·S·T


GLOSSA i det virkelige liv

Dette er første nøgle til at forstå det grammatiske bedrag, som STATEN har implementeret i KØREKORT, PAS, DÅBSATTESTER, REGISTRERINGSATTESTER, VÅBENTILLADELSER, SKØDER, BØDER, DOM, OSV. Vi ser med det samme, at det ikke er ASL, fordi grammatikken er forkert. Så hvis ikke det er American Sign Language, fordi grammatikken er ukorrekt - hvad er det så? Ja, det må være latinske bogstaver med dansk grammatik/grammatiske regler og det netop her begrebet GLOSS kommer frem. Det er dansk, der er GLOSS over. Det vil sige et fremmedsprog overtager styringen af betydningen. Teksten er nu en GLOSSA. Det er fordi teksten er skrevet med latinske bogstaver og dansk grammatik ikke latin, og det er ikke dansk. Hvad er det så?


Slavernes sprog

Ja, Det er de illitteræres sprog. De som er Udannet og Ulærte. Man fristes let til at drage sammenligning med Pauper eller slaver. Især fordi så meget kontekst er hentet fra latin, er forbindelsen næsten for tydelig. Det er slavernes sprog. De døde, der ikke kan læse deres eget navn. Det er deres sprog. De der ikke kan læse korrekt!

Amazon.com

Her kan du købe et eksemplar af CMOS


Bogen du må have, hvis du arbejder med typografi, tekst og ord på tryk