Blacks Law Dictionary

Blacks Law Dictionary

West Publishing Company som udgiver Black's Law Dictionary er ejet af Reuters, som er ejet af Reuters Group, London og Thompson & Reuters, Manhattan. Altså to gigantiske spillere på mediemarkedet og man kan jo undre sig over, hvorfor de ejer et lille trykkeri, der specialliserer sig i trykning af lovbøger, men det er udelukkende spekulation. Hvad der derimod er iøjnefaldende interessant er, at der på forsiden af BLD 4. udgave er en nøgle med 7 tænder og den findes kun på 4. og 5. udgave. 4. udgave er grøn og 5. udgave er blå. 


GLOSSA er tydeligt forklaret

"GLOSSA VIPERINA EST, QUIE CORRODIT VISCENA TEXTUS." Dette er forklaringen i Blacks Law Dictionary. Oversat betyder det: GLOSSA forgifter og korrumpere tekstens essens. Det er netop den tolkning der er nøglen til at forstå, hvorfor et dokument bliver forgiftet og et bedrag. Denne lovbog er måske den vigtigste bog du kan købe. Der er en lang række nøgleforklaringer på helt essentielle ord, som man må forstå, for at se bedragets omfang og sammenhæng.


Hvem er Satan?

I biblen er dyrets tal 666 (vi husker Cestui Qui Vie akten fra 1666) og hans navn er Lucifer. Lad os se på det ord Lucifer. Det er sammensat af Lu og cifer. På fransk: Lieu Cipher = lysende tal. Hvis vi ser under Cipher i Black´s Law Dictionary får vi en meget interessant tolkning: "Ordinarily, a secret or disguised written communication, unintelligible to one without a key." På dansk: "Normalt et hemmeligt og eksklusivt skriftsprog, som er uforståeligt for en uden en nøgle." 


Bibelhistorie eller GLOBAL tryllekunst?

Det får unægteligt en til at tænke på nøglen på forsiden af bogen. Vi forstår normalt Satan, som en bibelsk figur og tolker i den kontekst hans identitet, som en djævel, dæmon som regerer underverdnen. I den græske mytologi er det Hades, der regerer underverdnen. Vi "hader" som den modsatte af at "elske". Men i biblen forklares hans sande navn som: Lucifer. Bærer af det falske lys. Vi tror, der er tale om en mytologisk figur, en karrakter eller et virkeligt væsen, såfremt man tror på det bibelske univers. Men hvad hvis nu Lucifer er et system? Et system så sindrigt konstrueret, at det fanger din sjæl og binder dig til love, som er bedrag og uvirkelige, med den ene hensigt at frarøve dig din tid, frugterne af dit arbejde, dit liv - helt bogstaveligt og alt du ejer af værdi? Hvad hvis nu Lucifer er et lysende tal. En forestilling om verden, som er vedt på hovedet, så du Esset tror, du er det laveste kort i dækket? Hvad hvis dette lysende bedrag er lige foran næsen på dig, og du ser det blot ikke?

Et system, som ved hjælp af sproget (i begyndelsen var ordet hos Gud og Gud var ordet) får dig til at tilbede en autoritet uden for dig selv, deler dig op i en person som er udenfor dig selv. Får dig til at tro du er underlagt andres vilje? Dette system som vi skal se nærmere på senere, er ikke kun et sprogligt bedrag med GLOSSA i dokumenter, der rækker gennem alle afkroge af menneskelivet, fra BANKEN, STATEN, POLITIET og DOMSTOLENE. Hele dette system af kontrol bunder i én ting: At du ikke ved, hvem du er. At du ikke kender dit navn.


Navnet og dets betydning

På Latin hedder navn: Nomen. Hvis vi ser i Black´s Law Dictionary for en tolkning af det ord, som på engelsk betyder: "Ingen mand" finder vi en lige så interessant understregning af navnets betydning: "Son is a name of nature, but heir is a name of law" Altså igen en klar tydning af det naturlige navn kontra det "juridiske navn".


"NOMINA SI NESCIS PERIT COGNITIO RERUM; ET NOMINA SI PERDAS, CERTE DISTINCTIO RERUM PERDITUR."  If you know not the names of things, the knowledge of things themselves perishes; and, if you lose the names, the distinction of the things is certainly lost.