Biblen

Naturrettens ophav

I det danske juridiske system er Biblen ikke tilstede. I alle engelsktalende lande bliver man bedt om at sværge på Biblen, hvilket i sig selv er et brud mod Biblens ord. Mange anser Biblen som en religiøs bog, men den er langt mere end det. Den er en af de 7 nøgler til forståelse af hele det bedrag, som STATEN udspiller mod befolkningen i det skjulte.

   

Jesus gik på vandet

Johannes Evangeliet kapitel 6 vers 19-20.

"Da de nu havde roet femogtyve til tredive stadier, får de øje på Jesus, der vandrer på søen og nærmer sig båden, og de blev grebet af frygt. Men han siger til dem: "det er mig - frygt ikke!" Så ville de tage ham op i båden, og straks landede båden ved den bred, de var sejlet over til."


Det er et endog særdeles interessant billede vi her får tegnet. Vandet er den Maritime lov og Jesus går på den uden frygt. Hans diciple derimod bliver slået af frygt, fordi de ikke kender "vandets hemmelighed" Diciplene vil have Jesus ombord i båden (det Maritime reglsæt, men Jesus sørger for at alle når præcis derhen de vil - uden at være ombord i "skibet". Hvordan skal det tolkes? Jo, hans kendskab til den Maritime lovs fælder gør at han netop ikke går ombord i "skibet" men får alle frem til deres rejsemål langt hurtigere og helt smertefrit uden båden. Der tegner sig altså et billede af, at forståelsen for "skibets" og de maritime reglers univers bør undgåes. Så kender du Loven, forbliver du tørskoet på søen. Get it?


Jesus vækker de døde til live

Johannes Evangeliet kapitel 11 vers 40 - 43

"Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?" Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde: "Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig." Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: "Lazarus, kom herud!" Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: "Løs ham og lad ham gå."


Ligesom Advokater, der er åndemanere, der tilkalder de døde for at dommeren kan tale med dem, har Jesus magt til at vække de døde. Vi ved nu sikkert, at døden er Efternavnet og at livet er dit navn. Det vil sige, at Biblen her beskriver at det er muligt, at genopstå fra de døde. At erklære sig levende. Lazarus kommer ud opretstående omend omviklet af linned. Altså det tager ham en tid at vænne sig at være levende eller at slippe fri af dødens bånd. Jesus siger: "løs ham" (befri hans bånd (bond/lænker)) "og lad ham gå". Lazarus er nu levende. Acephali, som Jesus selv. Denne symbolik er et gennemgående tema i Frimureriet.


I begyndelsen var Ordet

Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 1 - 3.

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er." Her understreges betydningen af Ord. Ordet i bestemt form forstærker vigtigheden af at forstå ordet. Ordet som det udtrykker sig, for det er netop Ordet, der bringer liv. Ordet der om du kan læse, fører dig ud af de dødes rige. Ordet er Gud.