GLOSSA

GLOSSA - forgiftning af tekst

For at få mening i hele dette komplekse bedrag, som baserer sig på en grammatisk illusion, må vi starte med roden til hele problemet, eller rettere sagt - den form den tager for det vågne øje. Når du læser en tekst som denne tekst, er den korrekte typografiske beskrivelse "brødtekst". De grammatiske regler for dansk dikterer at efter et punktum. Begynder man med stort begyndelsesbogstav. Intet sted i danske grammatiske regler fordrer det at du skriver sådan her: DETTE ER EN TEKST SKREVET MED GLOSSA.  Det skyldes simplethen, at den tekst med store bogstaver kaldet "kapitaler" ikke er normal dansk. Hvad er det så?


Et grammatisk bedrag

Jo GLOSSA er et skjult/okkult skriftsprog der anvender latinske bogstaver, men dansk grammatik og deri ligger det sproglige bedrag. Dansk er altså skriftligt ikke et sprog der anvender "kapitaliserede" bogstaver, men "versaler". Kapitaliseret refererer til at der er tale om store bogstaver i grafiske termer, men sprogligt kan vi jo undre os over, at netop det ord er valgt for "STORE · BOGSTAVER" Ordet kapitaliseret betyder jo: "gjort til genstand for kommerciel handel eller profit" Altså selv i det danske ord for "kapitaler" finder vi antydning af bedraget. Så vi kan nu konkludere at korrekt dansk skriftsprog ikke anvender kapitaler eller kapitaliserede kapitaler. Det sidste er et udtryk for brugen udelukkende af "store begyndelsesbogstaver"


GLOSSA i dokumenter fra STATEN

Så når dit navn optræder på dit kørekort, dåbsattest, skatteindbetaling, bankkort, sygesikring, eksamensbeviser, pas osv skrevet således: JOHAN DALGÅRD NIELSEN får man mistanke om, at der sprogligt foregår noget ikke helt korrekt. Jeg har været stort set alle danske ordbøger igennem for at se om der er typografiske og kommunikative regler for, hvorledes korrekte dokumenter skal se ud - man kan sige en form for færdselslov for typografi (skriftsprog på tryk). Det skal tilføjes at jeg har en grafisk uddannelse og har et rimeligt indblik i typografiske regler. Men der er ingen bøger på dansk med sådanne regler. Derfor med henvisning fra Stuart Romley i Australien blev jeg opmærksom på en International bog, der dækker alle verdens sprog - og den bogs titel er: Chicago Manual of Styles. På bogens omslag står følgende hint om dens vigtighed for trykt kommunikatioon: "Denne bog er den ene bog du skal have, hvis du arbejder med trykt kommunikation!" Det er herfra at vi har begrebet: "GLOSSA". I CMOS er GLOSSA defineret som et fremmedsprog nemlig: American Sign Language. CMOS definerer, at den eneste måde "kapitaliserede kapitaler" kan læses grammatisk korrekt på er, hvis de er skrevet således: JOHAN-DALGÅRD-NIELSEN eller : JOHAN.DALGÅRD.NIELSEN. Det skyldes at kapitale bogstaver i hele ordet er oldlatin og for at have korrekt latin skal det skrives med et bindeled imellem - enten som en bindestreg eller et punktum. Se eksemplet til højre. Derfor er denne tekst: JOHAN DALGÅRD NIELSEN ikke dansk, ikke latin men American Sign Language eller GLOSSA!


Den juridiske forklaring

Hvad er så GLOSSA og hvad betyder det for teksten at den er skrevet med et fremmedsprog for døve? For at få svaret på det sprøgsmål, må vi kikke i en lovbog, som er en juridisk ordbog, der definerer juridiske termer. Den bog er Blacks Law Dictionary.


Her er GLOSSA defineret således:

"GLOSSA VIPERINA EST QUIE CORRODIT VISCERA TEXTUS" hvilket på dansk betyder: "GLOSSA forgifter og korrumpere tekstens essens". Det vil sige, at tekst skrevet med GLOSSA gør teksten ulæselig, giftig og fordrejer meningen. Dette er helt afgørende vigtigt at forstå!


GLOSSA og dansk POLITI

Vi kan hermed konkludere, at når STATEN laver tilladelser, kørekort, pas, sygesikringskort, registreringsattester osv og dit navn står således: JOHAN DALGÅRD NIELSEN, er der tale om en forfalskning. Dette har jeg med 100% sikkerhed bevist i mit eget liv, da jeg havde en lille konflikt med POLITIET  angående våbentilladelser. Jeg har været eliteskytte hele mit liv, skudt landshold og være jæger, så jeg har ret avancerede våben. Grundet en forglemmelse får jeg en skrivelse fra en kontormus hos POLITIET, der proklamerer at de har bestemt at tilbagekalde mine våbentilladelser (jeg havde 7 i alt) Heldigvis for mig, var det på et tidspunkt, hvor jeg var midt i min afslutning af alle STATSlige kontrakter, så jeg så muligheden for at bevise dette bedrag én gang for alle i mit eget liv. Skrivelsen fra kontormusen var ikke underskrevet, så jeg forsøgte at annulere tlibudet om kontrakt ved at afvise det med manglende underskrift. Den gik ikke. Nyt brev, denne gang fra chef juristen hos Holstebro POLITI. Jeg vælger at undlade hendes navn her. Denne gang blev jeg truet med at få alle mine våben konfiskeret og destrueret, truet med sigtelse om ulovlig våbenbesiddelse og en større bøde. Det bragte mig i lidt af et dilemma. Jeg havde 4 uger til at aflevere alle mine våben hos POLITIET. Jeg besluttede at gøre noget andet. Jeg besluttede at give dem min juridiske finger!


Jeg tager kampen op

Så jeg skrev et længere forklarende brev om hvorledes POLITIET udsteder falske våbentilladelser, dokumenterede det postulat med en stadfæstelse hos World Court i Haag, hvor en canadisk dommer Anna Reitzinger har indgivet en notits om at GLOSSA er et juridisk bedrageri. Så der var altså præcedens for at erklære bedrag. Dernæst havde jeg akkurat sendt min Suverænitetserklæring til Margrethe, Lars Lykke og Kirkeministeren, så en kopi af den blev sendt med. Mine argumenter var nogenlunde følgende: POLITIET udsteder falske tilladelser, og det er ikke engang i mit navn de er udstedt. Den falske fysiske person: ANDERS BAK-NIELSEN og dennes CPR.Nr var afgået ved døden (jeg havde nedlagt det falske skib/firma i min suverænitetserklæring) så personen på tilladelserne var ikke mere. Jeg erkendte at tilladelserne var POLITIETS ejendom, og returnerede dem alle sammen med brevet. Overfor juristen gjorde jeg fuldkommen klart, at jeg ikke på nogen måde ville tillade trusler mod beslaglæggelse af min ejendom. At mine våben forblev min ejendom! At så fremt hun sendte hundene (POLITIET) til min adresse ville de møde en livslang kampsportsekspert og eliteskytte, som har fuldkommen ret til at forsvare sit liv, ejendele, helbred og ejendom. Og... hvis hun mod forventning alligevel sendte hundene ville jeg fakturere hende personligt 100.000,- kr og at retsagen ville blive afholdt i Natural Law regi i London under International Tribunal for Natural Justice! Det virkede. Og som rosinen i pølseenden erklærede jeg sagen lukket og at den ikke kunne genåbnes.


Første sejr i hus!

Ikke et ord fra POLITIET. Ingen skriv med flere trusler. Så det står mig helt soleklart, at en levende mand, der erklærer sin stand, ikke kan røres af de bevæbnede inkassobøller fra det danske POLITI. Så det stod mig ligeledes klart, hvor altafgørende vigtigt det er at kende sit NAVN eller Navn og at alle juridiske privilegier handler om at erklære sin Stand!GLOSSA i Haag

Anna Maria Von Reitzinger

Dommer i Canada