Juridisk Stand

Juridisk Stand

OK, nu er det vigtigt at du forstår forskellen på følgende juridiske udtyk. Du tænker måske at de ikke er så vigtigt, men det er altafgørende for om du er omfattet af Statens Legislation eller ej. Vi stiller alt for sjældent os selv spørgsmålet om vi er omfattet af en "lovgivning" eller en "retspraksis", men i virkeligheden er vores egen forståelse af, hvem vi er helt grundlægende og bør danne grundlag for en egenerklæring. Står du i en retsag, og du ikke erklærer din Stand som det første og sagen handler om et kontraktuelet anliggende - altså penge, så er du underlagt maritim lov selvom det foregår i en dansk civil retsal. Hvordan kan det være tilfældet, for dansk retspraksis er bygget på romersk civilret - i hvert tilfælde på papiret. Men ikke i virkeligheden! Så.... når det handler om penge, og det gør rigtigt mange tvister, stævninger, bøder, osv så er spillereglerne ikke synlige for dig, og det betyder, at du hver gang uden undtagelse får Sorteper stukket i hånden. Jokeren sender dig fra Essets top position til 1, som er det laveste kort i dækket. Det skyldes et par ting: Først at Danmark i 1940 tilsluttede sig UNIDROIT konvensionen, som er udformet og implementeret af Medici familien i Venedig i samarbejde med Vatikanet i Rom. Denne konvension har til hensigt at ensrette det juridiske grundlag for kontraktuel leges. Det sker gennem protokollen: Uniform Commercial Code. I praksis betyder det for dig, som menneske, at du underlægges juridiske spilleregler, som du for det første ikke kender, og for det andet omhandler handelsregler for havet. Altså maritim lov. Under den retspraksis er reglerne mildt sagt underlige og jeg forklarer dem uddybende med eksempler i menupunktet Maritim lov. Så at vide hvem du er, og hvad dit Navn er - gør verden til forskel. Derfor er du:

1. En fysisk person

2. Juridisk person

3. En levende Mand eller Kvinde


1: En fysisk person:

Du tænker måske at det er du da bestemt, men i juridisk definition er en fysisk person lig med dit efternavn. Dit "efternavn" er knyttet til dit CPR.Nr og er præcis det der gør dig til et skib i STATENS øjne. Du er altså en død ting, et firma. Derfor siden du er død, og ikke har erklæret dig levende har Dommeren altid retten til at ignorere dig, og det er også grunden til at du beskikkes en advokat. Dommeren kan nemlig ikke "se" dig da du juridisk set er død. Derfor skal du have en der kan "tale med de døde" en Advokat: stammer fra latin: Advokare = tilkalde (de døde) Fysiske personer er omfattet af al legislation fra STATEN.

2. Juridisk person:

Betyder i juridiske termer et firma. Det kan også referere til dit efternavn, men bruges som regl bredt dækkende for et firma.

3. Levende mand eller kvinde

Det helt afgørende at forstå er, at du er født suveræn. Du kommer til verden som en selvstændig sjæl med 100% enevælde. Kun gennem bedraget med din dåbsattest som udspringer af Cestui Qui Vie Trust af 1666, hvor du erklæres død, "lost at sea" kan du i STATENS øjne fratages din suverænitet. Da det allerede er sket uden din viden, er det derfor op til dig, at genetablere din Stand. Det gør du gennem en Suverænitetserklæring. Den kan have forskellige udformninger og ordlyd, men essensen er, at den skal du bruge til at erklære dig levende. Det er den enkelt vigtigste juridiske handling du kan foretage. Erklær dig levende, for STATEN anser dig som død. Som levende mand eller kvinde kan du erklære dig under Naturret, og så gælder ingen - absolut ingen af STATENS regler for dig længere!Den altafgørende stand:

21/7 - 2017