UCC1 FINANCING STATEMENT

UCC1 FINANCING STATEMENT

Det giver måske ikke umiddelbart særlig god mening, at måden at genvinde din frihed på, er forbundet med en financiel transaktion... med mindre du husker på, at verden er styret kort tid endnu af Banker. Ved nærmere eftertanke er det faktisk indlysende, at det er den eneste måde at slippe ud af dødsgrebet disse døde entiteter/ debt entities har anbragt dig i. Eller rettere har overtaget styringen af din stråmand. Det forhold kan du kun korrigere ved at udfylde og registrere en kommerciel transaktion gennem State of Washington, DEPARTMENT OF LICENSING, UNIFORM COMMERCIAL CODE, Olympia, USA! 


Til det skal du bruge denne formular: UCC1 FINANCING STATEMENT samt en UCC1 Addendum [liste over dine ejendele, ejendom, aktiver osv]


Jeg vil på det kraftigste fraråde dig at forsøge at udfylde den selv. Jeg har været på et 5 ugers intensivt UCC kursus på NE University og afleveret en 35 siders Master for at forstå Uniform Commercial Code og der er meget bizare og ulogiske postering der skal laves, for at du ikke falder i de mange fælder de har bygget ind i denne dør ud i friheden. Men om du forsøger er naturligvis op til dig selv. 

Du skal forstå, at UCC er verdensomspændende og det eneste regelsæt der også gælder i Danmark. Kommercielle kontrakter er det eneste grundlag, der eksisterer og al national lov forsvandt for Danmarks vedkommende i 1953, da de fjernede Grundloven og indførte Uniform Commercial Code i stedet! Så længe har vi været under UCC og Commercial Contract Law. 

Jeg og min hustru :Lenea-rubina er begge kvalificerede til at udfylde din UCC1 FINANCING STATEMENT korrekt og uden fejl. Der er 2 Acephali mere i Danmark der kan yde samme service, hvis du ønsker at benytte dem. Jeg kan ikke oplyse deres navne her, men min hustru kan.


Til en UCC FINANCING STATEMENT hører en Security Agreement.

Uniform Commercial Code

House Joint Resolution 192 of June 5th 1933

14/1 - 2020