Declaration of Sovereignty

Proklamation af Suveræintet

Suverænitetserklæring i juridiske termer

14/1 - 2020

Hvorfor i alverden skal jeg bruge et stykke papir for at fortælle verden, at jeg er suveræn og ejer min sjæl. Det skal du simpelthen fordi, Hospitalet hvor du er født har solgt din "sole"/"soul" til Paven og Vatican Bank. Du er derfor født direkte ind i slaveri ikke kun for din krop, men også din sjæl er pantsat til psykopater, hvis religion er PENGE og hvis GUD bærer navnet Lucifer. Jeg ville ønske det var noget jeg fandt på, så du kunne afvise disse ord med, at jeg er gal... Det er desværre blot faktum, at din sjæl er solgt. Heldigvis kan du som den sande ejer af din sjæl kræve den tilbage! Det gør du gennem en: Declaration of Sovereignty. 


Du kan naturligvis skrive din egen, bruge dine egne ord, og det vil jeg kraftigt opfordre dig til, hvis du kan. Ellers må du kvit og frit downloade den danske her på siden og omskrive, rette, tilføje og slette alt du føler for - og erklære din egen suverænitet med egne ord på papiret! Er du ikke den store linquilibrist, så kan du også vælge at lade mig hjæle dig. Jeg tilbyder dig en engelsk version med Notarpåtegning for et mindre beløb. [nødvendig også på din egen - anvend en af Folkedomstolens Notarius Publicus, vi er nemlig rigtige Notarer] 


Det er vigtigt, at kunne dokumentere din stand, og derfor må du have dine dokumenter i orden, hvis du vil tages alvorligt af MASKINEN/STATEN. Deres privatret gælder kun "ansatte borgere" i STATENS mange firmaer. STATSBORGER er et ansættelsesforhold, ikke en stand! Ansatte Statsborgere i virksomheden STATEN, har ingen stand, de har ingen rettigheder - kun privilegier, som betal skat, moms, stem, arbejd, dø.


Erklæring af fred på Jorden

Da du altid har været suveræn, altid har været levende, blot ikke i MASKINEN/ STATEN´s øjne, kan det forekomme latterligt, at skulle erklære det på skrift, men jeg er sikker på, at du som jeg og over 100 andre erklærede levende, vil opleve en befriende følelse forbundet med denne frigørelsesproces. Der sker noget magisk, når man beslutter sig for at manifestere sin fuldkomne frihed, En videnskabsmand ville forklare det med, at Quantum reagerer præcis på dine tanker og elektromagnestiske impulser [følelser] og at de to skaber virkeligheden. En mystiker ville beskrive det i mere florale tågede vendinger, men resultatet af dine tanker/følelser og handlinger er uomtvistelige - for verden bøjer sig for den beslutsomme! Det er sådan vi tager vores verden tilbage! Ikke gennem revolution eller væbnet konflikt.


STATSLIGE kontrakter

Du kan med fordel returnere de STATS kontrakter du ikke behøver i dit liv. Disse holder dig i en jurisdiktion af fiktion, hvor du ingen rettigheder har! Så drop dem du ikke behøver. Her er dem du let kan undvære:

- Kørekort

- Sygesikringskort

- Ægteskabskontrakter

- Skilsmissepapirer/Seperationspapirer

- Fødsels- og Dåbsattest

- Eksamensbeviser

- Svendebreve

- Fisketegn

- Medlemsskab af politiske partier

- Medlemsskab af A-Kasse

- Medlemsskab af religiøse institutioner (for de fleste: Folkekirken)

- Karrakterbøger

- Diplomer

- Medlemsbeviser foreninger


Kontrakter du skal erstatte med egne kontrakter [størst fordel]

- Pas

- Tilladelser til våben

- Jagttegn

- Registreringsattester på alle køretøjer

- Skøder

- Lånedokmenter bank/sparekasse

- Bankkort

- Telefonabonementer


Egne kontrakter vil sige, at du Terminerer [specifik proces, der kræver korrekt afslutning af en indgået kontrakt. På engelsk: Recinding of contract] de kontrakter du er anbragt i uden dit samtykke og uden fuld aktsindisgt, og ligeledes ofte uden nogen forelagt Terms & Conditons for kontrakten, hvorfor den er ulovlig og ugyldig. Du skal dernæst erstatte disse annullerede kontrakter med nye performance contracts, hvor du sætter vilkårene og disse er gyldige kontrakter.


Suverænitet kommer fra hjertet

Du har altid været suveræn. Erkend det faktum. Manifester det i dit liv! Gennem vidner, højtideligt, hvis du ønsker det, eller gennem skabelsen af et manifest - en erklæring af din suverænitet. Vi hjælper dig gerne i denne proces og har 4 års erfaring med dette og alle dens detaljer. Der er intet at frygte! Du har intet at tabe - for alt hvad du tror du ejer, er allerede taget fra dig - du har alt at genvinde!


Fået lyst til at befri dig selv?

Kontakt: rubina@acephali.one

Send den til:

Følgende  afgående "Myndigheder" ;-)


THE KINGDOM OF DENMARK;

– RIGSADVOKATEN, Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K.
– FOLKETINGET, Christiansborg, 1240 København K.
– KONGEHUSET, Postboks 2143, 1256 København K.
– STATSMINISTERIET, Christiansborg | Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K.
– SUNDHEDSMINISTERIET, Holbergsgade 6, 1057 København K.
– JUSTITSMINISTERIET, Slotsholmsgade 10, 1216 København.
– UDENRIGSMINISTERIET, Asiatisk Plads 2, 1448 København K.
– DOMSTOLSSTYRELSEN, Store Kongensgade 1-3, 1264 København K.
– PET/POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE, Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.
– FINANSMINISTERIET, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K.
– DANSKE DOMSTOLE/RETTEN I DIN BY, Adresen....
– SØ- OG HANDELSRETTEN, Amaliegade 35, 2 .1256 København K.
– TINGLYSNINGSRETTEN, Majsmarken 5, 9500 Hobro.
– DANMARKS NATIONALBANK, Havnegade 5, 1093 København K.
– DATATILSYNET, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
– DIN KOMMUNE, Adressen..., Att: Borgmesteren.Du bør sende brevet anbefalet med Registreret post!

Du kan også sende som War Post.