Levende-liv-kravstiller

Quantum-grammatik

01/07 - 2020

Da det Engelske Palament i 1666 indførte: Cestui Que Vie Act af 1666 gjorde de alle mennesker på hele koloden til døde. Tabte sjæle - Lost at Sea. Denne Lov er stadig grundlaget for menneskehedens slaveri.


Din eneste mulighed for at træde ud i livet er, at ophæve denne Cestui Que Trust, som er oprettet i dit navn, er at erklære dig levende!


Hermed præsenteres du derfor for et enigma. Det sprog de har lært dig - det sprog jeg skriver på her - er intet andet end Babbel/vrøvl/idioti med ord. Du kan nemlig ikke skrive én eneste sætning i faktum på "grammatisk korrekt dansk"!


Derfor må du søge andre veje, og den bedste mest troværdige vej, jeg har fundet hedder: Faktum-Sætning-Konstruktion-Kommunikation-Parse-Syntax-Grammatik. Det der gør dette sprog unikt er først og fremmest, at du kun kan skrive faktum og i nutid. Dernæst er det meget let at lære og du bliver hurtigt i stand til at obducere vrøvl skrevet i fiktion fra diverse Papir Terrorister som STATEN, DOMSTOLENE, POLITI osv. 

Vi afholder derfor workshops i at udarbejde dit eget
Levende-Liv-Krav. Det er det vigtigste dokument du nogensinde vil udforme, og det bedste af det hele er, at det er registreret til: Dig selv! Se eksemplet her til venstre.

Kvalificering af sproget

10/5 - 2019

Enhver menneskelig kommunikation er baseret på simple parametre. Alligevel kan kommunikation ofte være fyldt med antagelser og formodninger og ikke faktum. De læsefærdigheder de felste af os har modtaget, uanset uddannelsesniveau ligger ca. på et 2. klasses niveau. Faktisk, jo længere din uddannelse - jo dummere og mindre kompetent sprogligt er du! Hvad mener jeg med den udtalelse? Jo, skriftlig dansk, mundtligt dansk er intet andet end en babys pludren, der ikke har nogen som helst matematisk validitet. Grammatikken er så forurenet af tider, som ikke er Nutid. Når dansk grammatik præsenterer dig for: fortid, nutid, fremtid og førnutid, osv, er det grammatiske udtryk for sprogligt bedrag. Den eneste tid, der for altid forbliver et uomtvisteligt faktum er dette øjeblik: Nutid. Så alt skrevet i fortid, fremtid, før fremtid og før nutid er 100% fiktion! Dernæst er sproget så forurenet af giftige prefix, som ophæver rodordets værdi. Eksempel:
An-alfabet. An=betyder ikke og alfabet= læse. Dermed er der 100% bevis for at An foran et ord er et giftigt prefix, der ophæver rodordets værdi. Det samme gør sig gældende for en lang række prefix som: de, pro, sub, ex, for, til- osv. Endelser som: else, ing, hed osv er af samme skuffe. Eksempel: Myndighed. Myndig kommer af oldtysk; "munt" = hånd [at tage skeen i egen hånd = myndig alder= 21 år] endelsen: hed er noget der ligner uden at være. Så myndighed betyder altså over 21 år uden at være det rigtigt.


QUANTUM GRAMMER KVALIFICERING

Derfor gør vi et stort nummer ud af kommunikation i Quantum. Først annoncerer vi et sprogflag for det dokument vi skriver, således at de sproglige regler og spilleregler er fuldt synlige og ikke baseret på antagelser. Sekundært er alle ord vi nedskriver kvalificeret gennem en parse [nedbrydning af substantivet til dets oprindelige betydning - dog uden at ændre dets form] Herved sikrer vi at ordenes betydning ikke er baseret på antagelser, men faktuel nutidig viden. Sidst er grammatikken baseret på matematik, som gør teksten læsbar forfra og bagfra, med den samme mening. 

Dokumentet er ophavsrettighedsbeskyttet og må på ingen måde anvendes, gengives eller kopieres uden :Anders-bak: Nielsen.© skriftlige tilladelse.

:Levende-Liv-Krav.

Dokumentet nedenfor anvendes ikke længere!

14/1- 2020

Vigtig opdatering! Nu bruger vi i stedet:

UCC1 FINANCING STATEMENT

14/1- 2020

Kvittering for terminering af den Fysiske Person alias: Fødsels- og Dåbsattesten.

Udgang: Sally Port - Sognekontoret - kordegn.

13/6 - 2019

Skibet registreres - Certificate of Origin & Cargo Manifest

Den lille nyfødte baby bliver, som tidligere nævt lavet om til et skib/virksomhed og registreret med lastens værdi og slægtens herkomst. Dette dokument bliver vi så bildt ind er en fødsels- og dåbsattest. Fødselsdag betyder i øvrigt; "skabelsen af et financielt instrument". Dåb er navngivningen af skibet, som jo bekendt foregår i kirkens skib i en døbefond. Det er i virkeligheden - Certificate of Origin and Cargo Manifest. Altså et tolddokument forældrene får i hånden. 

Dette tolddokument er beviset på at barnet nu er matros ombord på et spøgelsesskib, som er 100% fiktion. Da du gennem Cestui Que Vie Act af 1666 er erklæret død, har du ingen rettigheder. Du kan ikke eje land eller ejendele - det er forbeholdt de Royale [af ordet: Regal eller Real - på dansk rigtig - altså levende]. Men du kan få tilladelse til det meste mod betaling og indordning under udstederens private regler. 


Sally Port [indgang til fængslet] exit.

Uden et bevis på dit liv [Levende-Liv-Krav] kommer du aldrig ud under maskinens spøgelsesgreb over dit liv. Har du først lavet et L.-L.-K.- så er din næste opgave, at præsentere dette krav på dit liv - i den samme maritime Sally Port, som du kom ind af [først blev registreret af] skal du derfor melde dit liv og gøre krav på det. Det gør du ved at forevise dit L.-L.-K.- eller en kopi af det, sammen med afleveringen af den mortificerede og terminerede Fødsels-og Dåbsattest. Her til venstre er vist min kvittering for termineringen af den Fysiske Person/Skibet, og den bærer Kordegnens autograf og embedssegl, som bevidnelse af, at jeg har termineret og afleveret mine matrospapirer. Jeg har dermed 3 vidner på, at jeg ikke længere er i militærtjeneste. Jeg er levende - fri fra STATENS private freakshow og fantasifoster af et slaverisystem.