info om løsninger


Disclamer! 

1/7-2021


Vær opmærksom på følgende forhold

Når du anvender Acephalis model til frihed, skal du være opmærksom på, at vores dokumenter er udformet som juridiske erklæringer, der dækker både UCC [kommerciel jurisdiktion] og Naturret [landjord jurisdiktion]. Det vil sige, at du som et minimum bør vide og have rimeligt kendskab til, hvad det faktuelt betyder for dig, og hvorledes vores dokumenter kan hjælpe dig til et friere liv. Det kræver at du på egen hånd, enten gennem selvstudie, fællesstudie med andre frihedssøgende mennesker eller gennem informationer vist her på hjemmesiden og andre fora, der formidler tilsvarende informationer, således at du er bevidst om, hvilke fordele og muligheder du opnår gennem vores pakkeløsninger. Vær opmærksom på, at vi ikke kan bære ansvar for manglende indsigt og viden på din side. Dokumenterne i sig selv har ingen værdi, hvis ikke du samtidig har erhvervet dig den nødvendige kundskab og viden til at anvende dem i praksis. Når du vælger en af pakkerne beskrevet nedenfor, bliver du automatisk inkluderet i vores bevægelse og får tilgang til et stort netværk af ligesindede.


Vi bærer intet juridisk ansvar for din anvendelse af dokumenter, eller manglende forståelse for deres virke. Ej heller kan du søge økonomisk dispensation for eventuelle tab som din brug af vores løsninger måtte afstedkomme, såfremt du ingen viden besidder om deres funktion!


Workshop Jylland

Workshop Fyn

Workshop Sjælland 

Se forsiden for tilmelding


Lille Pakke:  1.500,- Danske Kroner [+ evt 100,- kr. til notariseret kopi af LLK]

1/7 -2021

Lille Pakke indeholder:

Workshoppen kræver at du medbringer Pasfoto i farver [Gerne med et stort smil], Dåbsattest, samt 1.500,- danske kroner i kontanter. Begge dokumenter er bevidnet af Folkedomstolens Notarius Publicus. Vi anbefaler at du får lavet en notariseret farvekopi af dit Levende-Liv-Krav hos os. Det koster kun 100,- kr ekstra. Lille Pakke indeholder følgende dokumenter: 

Declaration of Sovereignty 

:Levende-Liv-Krav [dansk eller engelsk version 2.1]


Din nye stand:

Lille Pakke ændrer din stand fra Fysisk Person til National Suveræn/Levende mand/kvinde.


Mellem Pakke:  3.200,- Danske Kroner + [34$ til UCC-filing - på dit betalingskort]

1/7 -2021

Mellem Pakke indeholder:

Workshoppen kræver at du medbringer Pasfoto i farver [gerne med et stort smil], Dåbsattest, Liste over dine aktiver [ejendele som hus, bil, kunst osv] du ønsker registreret til dig selv, samt 3.200,- danske kroner i kontanter +, 34$ til filingen [betales via betalingskort online]. Mellem Pakke indeholder følgende dokumenter:

UCC1 FINANCING STATEMENT, som vi registrerer [filer] hos State of Washington, DEPARTMENT OF LICENSING, UNIFORM COMMERCIAL CODE, USA

Security Agreement - dokument der er grundlaget for din UCC filings validitet. 

:Levende-Liv-Krav [dansk eller engelsk version 2.1]

Declaration of Sovereignty 


Din nye stand:

Mellem Pakke ændrer din stand fra Fysisk Person til National Suveræn, Secured Party Creditor/Levende mand/kvinde.

Stor Pakke:  4.500,- Danske Kroner + [34$ til UCC-filing - på dit betalingskort]

4/9 -2021

Stor Pakke indeholder:

Workshoppen kræver at du medbringer Pasfoto i farver [gerne med et stort smil], Dåbsattest, Liste over dine aktiver [ejendele som hus, bil, kunst osv] du ønsker registreret til dig selv, samt 4.500,- danske kroner i kontanter +, 34$ til filingen [betales via betalingskort online]. Stor Pakke indeholder følgende dokumenter:

Certificate of Assumed Name - dokument som registrerer ophavsret over dit handelsnavn. Dokumentet kræver publicering for at være gældende.

UCC1 FINANCING STATEMENT, som vi registrerer [filer] hos State of Washington, DEPARTMENT OF LICENSING, UNIFORM COMMERCIAL CODE, USA

Security Agreement - dokument der er grundlaget for din UCC filings validitet. 

:Levende-Liv-Krav [dansk eller engelsk version 2.1]

Declaration of Sovereignty 


Din nye stand:

Stor Pakke ændrer din stand fra Fysisk Person til National Suveræn, Secured Party Creditor/Levende mand/kvinde og ophavsret© på dit Handelsnavn.