Det Antagede Navn©

Certificate of Assumed Name©

Privatret og ophavsretten ©

Jævnfør Privatretten/ STATENS Positivret er ophavsret og krænkelser af immaterielle rettigheder en alvorlig sag. Det afholder dog ikke STATEN og alle dens undervirksomheder i at anvende dit Handelsnavn i tide og utide. De er nemlig helt på Herrens Mark, hvis ikke de kan adresserer dig/dit Handelsnavn i flæng, og derfor har de taget en "midlertidig brugsret" på dit Handelsnavn, så de kan signere kontrakter på vegne af dig og stille din "Stråmand" til betalingsansvar.


Derfor er det en nødvendighed, for dig at omregistrere dit Handelsnavn/ sammensatte navn sådan at du er registreret ejer af det. Det er den eneste måde du kan lukke for andres uautoriserede brug af dit Handelsnavn og således undgå at blive anbragt i uønskede kommercielle kontrakter.


Omregistrering af Handelsnavnet.

Så hvordan omregistrerer man så et Handelsnavn man ikke har fået noget bevis på eksisterer? Jo, du har fået en kvittering på Handelsnavnets eksistens - den hedder: Fødsels-og Dåbsattest. Her er dit Handelsnavn nemlig nedskrevet. Så en omregistrering er derfor et dokument, der etablerer og korrigerer antagede brugeres ret og 3. parts antagede ret til at anvende navnet i kommercielle kontrakter og i det hele taget. De dokumenter vi anvender er delvist skrevet at mig og delvist af Anna von Reitz. Vi har dokumenterne på både dansk og engelsk og kan udstede/udfylde begge. Normalt vælger du et sprog og laver 1 registrering. 


Forudsætninger og procedure

Det er nødvendigt, at du har et registreret Levende-Liv-Krav før du registrerer dit Handelsnavn. Dokumentet skal bevidnes af en notar, og vi har 3 registrerede og udpegede Notarius Publicus under Folkedomstolen, som vi anvender.

Dokumentet er ophavsrettighedsbeskyttet og må på ingen måde anvendes, gengives eller kopieres uden :Octavia-rubina: Torildatter.© skriftlige tilladelse.

Ophavsretten på dit Handelsnavn

Dit Handelsnavn skal omregistreres til dig!

14/1 - 2020