§ 0 = Ren fiktion

§ Ren fiktion!

Den danske Stat er kun en samling virksomheder. Derfor kan Staten ikke lave nogen som helst love. Virksomheder kan kun lave/vedtage regler. Derfor er Statens juridiske grundlag på ingen måde forskellig fra McDonnald, Kentucky Fried Chicken og Coca Cola. Der er udelukkende tale om det der hedder: PRIVATRET.

Privatret er regler som er forbeholdt en lille lukket klub. I DANMARKS tilfælde; alle der har accepteret statsborgerkontrakten. Disse privatretslige regler udformes for det meste af de lobyister, der ønsker særregler for at fremme egen forretning, vedtaget af det politiske teater Christiansborg, dog uden nogen ikrafttrædelsesdato og uden at nogen bevidner/autograferer dem og dermed sætter dem i kraft. 


Sagen er nemlig: ingen af dem er siden 2013 trådt i kraft. 


Hvad skyldes det mon?

Hvorfor - spørger du måske? Jo ser du. Paven strammede op på muligheden for at forfølge forbrydelser indenfor jurisdiktionen: Roman Curia [alle fysiske personer, juridiske personer, internationale koncerner og Stater] med brevet Motu Proprio af 1. september 2013. Hermed ophævede han de facto immuniteten for embedsmænd, dommere, politi, politikere osv. Derfor ændrede det sig her i DK. Bl.a. blev forvaltningsloven til Bekendtgørelse om Forvaltningsloven. Alt med navnet Lov, blev ændret til bekendtgørelse om lov. Hvilket på ingen måde er det samme!


Uniformering af privatretten

Fordi DANMARK indgik i UNIDROIT konvensionen i 1940 er al privatret monotomiseret til kommercielle kontrakter. Da staten er en virksomhed der driver forretning, er alt staten foretager sig baseret på UNIDROIT PRINCIPPLES. De hedder: Uniform Commercial Code.  Det hedder sig, at alle kontrakter er frivillige på papiret, men grundet det omfattende røgslør, bedrag og direkte dumhed hos de administrative, der sidder i Domstolene, Staten. Politi og himmelråbende mangel på indsigt, i hvilke regler der styrer deres procedurer, så fremstår den illusion, at vi har et retssystem, der sikrer borgeren rettigheder. 


Alt er kommercielle kontrakter

Intet kunne være længere fra sandheden! Reglerne eksisterer udelukkende som et argumentativt grundlag for at kunne fakturere dig/ tvinge dig i kontrakt, så du kan kommercialliseres på. For - hvis du tror de gælder dig, så har du accepteret kontrakten. Hvis du ikke accepterer kontrakten, så går Stat og Politi ikke af vejen for trusler om vold, hvilket jeg har set utallige skriftlige eksempler på fra kommune, stat, domstole, politi osv. Så et reelt retssystem findes simpelthen ikke i virksomheden DANMARK! Hvis én eneste kan modbevise ovenstående, så skal de være velkomne til at forsøge. 


Loven træder i kraft...

Det sproglige bedrag i al privatsretslig legislation er omfattende og begrænser sig ikke kun til den iøjnefaldende sproglige formulering: Loven træder i kraft den 1. juli 2013. Hvilket er lige så ubegavet/3. klasses skriveegenskaber som at skrive: Loven træder i kraft i går. Begge eksempler er 100% fiktion og sproglig wollapyk! Man kan ikke blande fortid og fremtid i samme sætning på dansk og så være grammatisk korrekt! Den er ikke længere. 


Ord bruges i flæng

Ydermere blander Staten, domstolene, politi og kommuner rask væk betegnelserne: lov, bekendtgørelse, lovforslag, bekendtgørelse om lov og lovbekendtgørelse sammen i flæng. Det svarer til i en tekst, det ene øjeblik at kalde en bus for en traktor, så en pickup og til sidst en lastbil. Lad dig ikke intimidere af deres dårskab. Det er alt sammen røgslør for at få dig til at føle dig dum og uvidende. Intet af det Domstolene administrerer er gældende love, det er de facto ikke andet end undskyldninger/argumenter for at fakturere dig. Forstår du ikke det - er du virkelig dårligt stillet. Der er ingen love der gælder [ud over Naturretten som er evig og gælder over alt for alle] . Der er kun og udelukkende den maritime fiktion/piraternes lov/kommercielle kontrakter, som ikke har nogen som helst transparens eller ærlighed over sig. De bærer præg af de kriminelle hjerner der med umættelig grådighed forsøger at fortære alt i verden. Det er op til dig og mig, at stoppe vanvidet.

Statens privatretslige regler:

11/7 - 2019