Council of The Seven Acephali

Council of The Seven Acephali

Council of the seven Acephali er en multidimensionel sammenslutning af levende kvinder og mænd i Nationen Danmark. Det er vores klare og transparente hensigt at lede det danske folk tilbage til selvbestemmelse og national suverænitet.


Council of the Seven [Sovereign Entities Victoriously Engaging Now.] Acephali er 7 regionale Råd inddelt efter følgende geografisk område:

1. Council - Vendsyssel.

2. Council - Nordjylland.

3. Council - Østjylland.

4. Council - Vestjylland.

5. Council - Sydjylland.

6. Council - Fyn & Øerne

7. Council - Sjælland


Der er p.t. over 50 Rådmænd og Kvinder i Council of the Seven Acephali og vi udgør Nationen Danmarks eneste lovlige de jure Regering. Hvert lokalt Council stiller 1 Rådmand/Rådskvinde til det nationale Råd. [Ikke alle er publiceret med kort her]


Vi er nu konkret i færd med at lede og føre Nationen Danmark og danskerne ud af det privatiserede statsdiktatur tilbage til folkelig selvstyre udelukkende under Naturret/Universets Lov.


Derfor erklærer Council of the Seven Acephali hermed: at forme en sand lovmæssig de jure Regering for Nationen Danmark.

1. Council

Vendsyssel

2. Council

Nordjylland

Rådmands løftet

11. juli 2019

Ordforklaring


Nation:

Vi mener med ordet Nation; det landområde som er Danmark, hvor alle mennesker kan leve suverænt i fred og kærlighed med hinanden, uden skelen til etnisk herkomst, religiøs overbevisning eller politiske holdninger, sålænge de er fredelige.


STATEN:

Virksomhederne kendt som STATEN er private udenlandske ejetede koncerner og dermed blot en fiktiv konstruktion, der driver forretning på landjorden, hvor den ingen jurisidktion har. De har nemlig kun jurisdiktion på havet i EEZ området 200 meter fra kysten. Vi bør stå sammen om at lukke de ulovlige fremmede firma, der ovenikøbet fører krig mod os. Den krig vil vi afslutte og starte en konstruktiv opbygning af Nationen baseret på lokalstyre.

3. Council

Østjylland

Notarius Publicus - Folkedomstolen

4. Council

Vestjylland

5. Council

Sydjylland

6. Council

Fyn & Øerne

7. Council

Sjælland

Notarius Publicus - Folkedomstolen

Ambassadør - Human Relations

Diplomat - Finans

Ambassadør - kommunikation

Diplomat - IT

Ambassadør - International Rejse

Ambassadør- Norge

Ambassadør - Sverige

Ambassadør - Die Deutche Gebeite