Vejen til Acephali

Tiden er inde til at begynde din frihedsrejse

Så er den perfekte timing kommet. Pluto og Saturn danser tæt i Stenbukkens tegn på stjernehimmelen og fordrer en dyb og uundgåelig forandring. I samfundets magtstrukturer og i dit eget liv opfordrer stjernerne dig med et tilbud du ikke kan sige nej til: Ryd op i dit gamle opslidte selvbillede, og giv slip - , find dit sande jeg frem, vær modig og byg et helt nyt liv, samfund og fremtid bygget på kærlighed til alt levende, samarbejde med dine medmennesker og med udgangspunkt i din egen suveræne selvstyrende sjæl. Alle ydre falske magtstrukturer forsvinder fra samfundet og en dyb transformation af hele det, at være menneske er uundgåeligt sat i gang. Du er midt i den dybeste opvågning af menneskeheden i dennes historie, her på Jorden. 


Du og jeg vil skabe en ny verdensorden, baseret på lokalt selvstyre og de psykopatiske sociopaters våde illusoriske drøm om "one world government" vil synke i aske for altid. 


De første skrid mod friheden.

Jeg er sikker på, at du nu forstår, at du ikke er en fysisk person. Du er ikke en fiktion skabt af kommercielle elitære interesser. Du er ikke en slave, underlagt Privatret eller en matros ombord på et spøgelsesskib. Du er ingen død ansigtsmaske, du er ikke en undersåt til en gal dement dronning, du er ikke et tilfælde i naturen og ikke et monster. Du er en levende mand eller kvinde. Du er selve skaberen på eventyr i en lavere dimension, hvor dualitet synes fremtrædende, men hvor enhed alligevel er den underlæggende kosmiske lov. Du er et barn af skaberen - uanset om du er religiøs eller videnskabligt funderet - og derfor ér du skaberen. Ikke adskilt, men ét.


Så hvorledes manifesterer du denne frihed i dit liv? Først må du gøre op med ord som holder dig fanget:

Person
Personlig
Borger

Pligt
Ansvar

Arbejde

Lov

Tilladelse

Alle disse ord er fiktion! Du bør droppe dem helt i dit sprogbrug.


Dernæst: Manifester, at du er levende og adskilt fra fiktionen. Det kan du med fordel gøre med et Levende-Liv-Krav, som er et faktum dokument, der ophæver dit slaveri og binding til den "fysiske person". 


Men før "MASKINEN/STATEN" vil anerkende dig som noget andet end dets retssubjekt, skal du gennem en UCC1 FINANCING STATEMENT filing hos Uniform Commercial Code, Department of Licensing, State of Washington, Olympia, USA!

Her bliver du registreret ejer af din "stråmand", "digitale spøgelse", "fysiske person" eller hvilket latterligt pseudonym STATEN vælger at anvende for at vildlede dig om faktum. Når du har udfyldt en UCC1 FINANCING STATEMENT og et Addendum, er du registreret som; Secured Party Creditor og dermed ikke længere nogen fysisk person. Du har nu "skødet" på, at du ejer dit "handelsnavn" og din "stråmand". Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtig denne registrering er, for den er absolut nødvendig! Lad være med at forsøge på egen hånd at udfylde en UCC1 FINANCING STATEMENT, for fejl kan koste dig dyrt. Lad os hjælpe dig med at udfylde den fejlfrit. Vi er flere Acephali der kan hjælpe dig med processen. Til hører en Security Agreement.


Næste vigtige skridt.

Før du er helt i mål, er det nødvendigt med 2 manifestationer af specifikke dokumenter, som frigør dig helt. Det første er en registrering af ophavsret over dit handelsnavn: Certifikat for det antagede navn/Certificate of assumed Name. Her registrerer du dig som ejer og tegningsberettigede over dit Handelsnavn, og denne registrering skal offentliggøres for at være gyldig. Nu kan ingen drive forretning i dit navn - ever again! Ingen kan sætte dit navn på et stykke papir uden det koster dem 10.000.000,- danske kroner [eller et andet beløb efter dit valg]. Nu har du lukket muligheden for, at andre driver forretning i dit handelsnavn uden din tilladelse.


Og sidst men ikke mindst - en Declaration of SovereigntyDu skal være i besidelse af din egen "grundlov" nu du er suveræn, levende, ejer af handelsnavnet, fordi den også er en erklæring, der ender din deltagelse i handelskrigen og slutter fred. Du ejer nu også din sjæl, som indtil dette er blevet solgt til paven af hospitalet, hvor du blev født. Derfor er den nødvendig.


Disse dokumenter kan du naturligvis vælge selv at skrive, såfremt du besider indsigt og viden nok til at udforme dem, sådan at de er anerkendt under UCC/Maritime Law, så STATEN ikke ruller hen over dig, men også, sådan at de er gyldige på landjorden under Lands Lov/Naturretten. 


© Trade-Name


Sovereignty


Claim of life


UCC Financing


Alle dokumenterne er ophavsrettighedsbeskyttet og må på ingen måde anvendes, gengives eller kopieres uden :Anders-bak: Nielsen.© skriftlige tilladelse.

Du er skabelsens højeste væsen

14/1 - 2020