Hvad er: Acephali?

Hvad betyder Acephali?

Acephali er en betegnelse for menneskets oprindelige tilstand. Det kommer af det græske ord Phali, som betyder opretstående, og ordet Ace der er menneskets naturlige stand som enehersker i eget liv.. Mennesket er født suverænt. Vi er alle født som Esset. Når du erklærer din stand, for det er noget, du selv har ansvaret for at gøre både overfor Universet og Staten, får du automatisk stand som Acephali.

Du er nu fri af enhver STATSLIG jurisdiktion og er dermed udelukkende underlagt Naturens Lov. Det skal du også erklære overfor Staten. Det er dog ingen garanti for at de respekterer din Stand, og du må forberede dig på, at de ikke frivilligt slipper kontrollen over dig. Her må du træde i karakter og stå på din autoritet.. Som Acephali har du ret til al det land du har behov for, som ikke er privatejet - land som Staten varetager indtil vi vågner og tager Stand. Landet, vandet og luften og alle dets mineral rigdomme er menneskets og tilhører os alle - ikke en falsk selvudpeget Statslig magt.

Acephali betyder altså: " Det stående Es".Acephali:

21/7 - 2017