Suverænitets erklæring pdf

SuverænitetserklæringSuverænitetserklæring i juridiske termer

20/8 - 2017

At erklære er den stærkeste juridiske handling du kan foretage. Dette er beskrevet i adskellige lovbøger og er omend ganske vagt formuleret i Juridisk Ordbog 14. udgave, men dog beskrevet i dansk retspraksis. Dette at erklære Stand, er en forudsætning for at du har rettigheder under Maritim jusisdiktion, hvilket du er underlagt også i Danske DOMSTOLE, så snart der er tale om kontraktuelle forhold. Det vil sige, at så længe du er indefor systemet har du ingen rettigheder i en retsal, fordi du ikke erklærer din Stand, som det aller første! Ønsker du at forlade Statens Jurisdiktion over dig og tage din magt tilbage, kan du gøre det effektivt ved at downloade og udfylde vedhæftede Suverænitetserklæring. Få 2 vidner til at skrive under på den, så er den stadfæstet, hvilket også er afgørende for dens virkning. Forsyn den gerne med et gyldigt frimærke i øverste hjørne og sæt din autograf hen over. Har du et segl/stempel, så sæt det i venstre side af frimærket. Nu er du Kaptajn, Dommer og Postmester over dokumentet. Det forhindrer andre i at tage kontrol over dit dokument.


Den er udformet således at dens ordlyd sætter dig i Essets Stand. Acephali.


Ord og formuleringer er vigtige

Jeg vil råde dig til at bruge den i dens oprindelige ordlyd, da den er designet til at have maksimal effekt og effektivitet i din befrielse, så du slipper for besvær med Staten. Den kan desværre ikke stå alene hvis du ønsker at forlade Staten helt. Du skal også returnere samtlige kontrakter med dit navn på til udsteder, for at annulere din binding til din "fysiske person" (det juridiske bedrag med dit efternavn)


STATSLIGE kontrakter

Lad mig lige beskrive hvad der er nødvendigt, for at STATEN mister sit greb eover dig. Det er nødvendigt for dig at returnere alle de dokumenter, som bærer din Delte titel. Altså dit samensatte navn. Fornavn og efternavn. Især og altid de dokumenter, tilladelser og licenser, der bærer dit navn med GLOSSA. Følgende skal returneres til udsteder:

- Pas

- Kørekort

- Sygesikringskort

- Ægteskabskontrakter

- Skilsmissepapirer/Seperationspapirer

- Fødsels- og Dåbsattest

- Tilladelser til våben

- Jagttegn

- Registreringsattester på alle køretøjer

- Eksamensbeviser

- Svendebreve

- Skøder

- Lånedokmenter bank/sparekasse

- Fisketegn

- Anden STATS udstedt dokumentation der bærer dine sammensatte navne.


Forhold du skal afslutte

- Medlemsskab af politiske partier

- Medlemsskab af A-Kasse

- Medlemsskab af religiøse institutioner (for de fleste: Folkekirken)


Disse er absolut en forudsætning og må returneres såfremt du ønsker at rive dig fri. Herefter bør du lave dine egne identifikationspapirer, der kun bærer dit navn og din korrekte fødselsdag. Tag en fotokopi af al dokumentation du sender retur, Stempel det med et rødt stempel der tydeligt siger: KOPI. Opbevar alle disse kopier samlet i mindst 5 år. Selv digitale kopier skal være forsynet med rød tekst: KOPI!


Ting der kan returneres

- Karrakterbøger

- Diplomer

- Medlemsbeviser foreninger

- Bankkort

- Telefonabonementer


I princippet skal du skille dig af med alle kontrakter, der bærer dit falske navn. Det er for de fleste ikke en mulighed at gøre på én gang. Derfor vil jeg foreslå, at du lægger en slagplan. Skiller dig af med de vigtigste først, og beholder det der er livsnødvendigt for dig så længe du behøver.


De vigtigste punkter

De punkter du bør have med, hvis den skal have validitet som dokument er:

1. Erklære dig en levende mand eller kvinde, som står på Jorden. (Her erklærer du at du ikke længere er en "fysisk person" og at du ikke er under maritim lov.

2. Du erklærer at du træder ud af STATEN. (ikke Samfundet det er et helt andet begreb) Evt. at du har returneret alle STATSLIGE kontrakter, hvis det er tilfældet.

3. At du nedlægger det ulovligt oprettede CPR nummer med tilhørende efternavn. At alle aktiver forbliver i din fond!

4. Erklær dig som Kreditor

5. Erklær din rigtige fødselsdag (dit navns fødselsdag) (den dag dit navn forkyndes for verden og fødes med vand.

6. At du ønsker at blive indskrevet i de Levendes Bog (sikkert i Vatikanet) gerne med referance til Cestui Qui Vie Act 1666 som erklærer at inden det 7. år skal du melde dig levende, og biblens myndighedsalder, som er 21.

7. Erklær dig under Naturen Lov, som er den eneste lov der findes. Erklær troskab mod den og alt levende

8. Erklær at du har retten til at forsvare dig selv, dit liv, ejendom og helbred.

9. Gentag og afslut med at erklære dit navn. Gerne 3 gange i alt.


Fået lyst til at befri dig selv?

Her er en grundig trin for trin vejledning i, hvad du helt konkret skal gøre.

Send den til:

Følgende "Myndigheder" ;-)


Dronningen

Trafik og Byggestyrelsen

Finanstilsynet

Kirkeministeriet

Vatikanet i Rom


Hendes Majestæt Dronningens Hofstat

Hofmarskallatet

​Postboks 2143

1015 København K


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S


Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø


Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København KServizio Poste Vaticane

00120 Città del Vaticano

VATICANO

Att: Pope Francis

Jorge Mario BergoglioDisse er "magthaverne" i vores Samfund og de selvudpegede "myndigheder" der med fordel kan adviseres om din suverænitet. Dronningen fordi hun er øverste Postmester

Trafik og Byggestyrelsen, fordi de kontrollerer vejene

Finanstilsynet, fordi de er Federal Reserves repræsentant

Kirkeministeriet, fordi de er Pavens repræsentant i landet

Vatikanet i Rom, fordi de er HERREN