Council of The Seven Acephali

Council of The Seven Acephali

Council of the seven Acephali er en multidimensionel sammenslutning af suveræne kvinder og mænd i Nationen Danmark. Det er vores klare og transparente hensigt at lede det danske folk tilbage til selvbestemmelse og national suverænitet.


Den ulovlige besættelse og overtagelse af Nationen Danmark foretaget af internationale banker og deres de jure regering erklæres ved dette råds tiltræden; for altid opløst og permanent tilendebragt. Council of the seven Acephali erklæres hermed at forme en sand lovmæssig de facto regering bestående af 8 medlemmer, som nedenfor autograferet og signeret.


Council of the seven Acephali´s autoritet og stand som Nationen Danmarks øverste enhed over kongemagt, de jure regering, domstole, militær og politi, hviler på det faktum at alle medlemmer er suveræne mænd og kvinder stående på landjorden med stand af Acephali. Vi er udelukkende under Naturret, som er universets højeste lov.


Det er vores mål at lede og føre Nationen Danmark og danskerne ud af det privatiserede statsdiktatur tilbage til folkelig selvstyre udelukkende under Naturret/Universets Lov.


Derfor erklærer undertegnede hermed: at forme en sand lovmæssig de facto regering for Nationen Danmark.
Rådets Manifest

11. juli 2018


Anders Bak

Rådmand


Kenneth Lykke

Rådmand


Lenea Rubina

Rådskvinde


Henrik Kromann

Rådmand


Trine Lykke

Rådskvinde


Bjørn August

Rådmand


Ordforklaring


Nation:

Vi mener med ordet Nation; det landområde som er Danmark, hvor alle mennesker kan leve suverænt i fred og kærlighed med hinanden, uden skelen til etnisk herkomst, religiøs overbevisning eller politiske holdninger, sålænge de er fredelige.


STATEN:

Vi mener at STATEN er en formynderisk og fiktiv konstruktion, der driver og styrer mennesket i stramme tøjler, så det frie hjerte undertrykkes, og vi er i benlås til de store CORPORATIONER, der styrer og driver DANMARK som en privat virksomhed, hvor alle mennesker betaler prisen med deres sjæl, ånd og krop i uvidenhed og slaveri.