Acephali - nummerplade

Få din egen Acephali nummerplade

Hvorfor betale STATEN for en falsk plade, når du kan få din egen Acephali plade?

26/8 - 2017

Din REGISTRERINGSATTEST er et falsk dokument!

Det er meget nemt at forklare, hvorfor du med fordel kan undlade at indregistere din bil hos STATEN. Primært fordi en registreringsattest hos STATEN er lig med, at du bortforærrer ejerskabet til STATEN! Det står ovenikøbet på SKATS registreringsattest, hvis du ser efter. Det står lige under dit navn. Sekundært fordi du kan købe en bil i Tyskland, uden dummebøde til STATEN på 180% af bilens nyværdi og få den på egne plader og køre uden problemer. Den bekendtgørelse STATEN har ang. registrering af køretøj, er som alle andre private STATSlige regler ikke trådt i kraft. Derfor har du ingen pligt til, at forære STATEN din bil, som du har betalt, for så kun at opnå retten til at betale en masse tåbelige afgifter.


Vejene er offentlige (ikke STATENS ejendom)

Det er os folket, der har bygget og betalt vejene, derfor er det vores veje. Da STATEN ikke kan eje noget som helst jord/Land er alle veje og jorden hvorpå de ligger folkets. Det er simpel faktum fordi vi altid har haft den Allodiale ret til Jorden. Kun de levende har ret til Jorden. Derfor har STATEN ingen ret til Jord.

Så længe du kun anvender din bil til privat rejse, har du fuld ret til at færdes og rejse frit over alt på offentlig vej. Også selvom du er indenfor systemet. Jeg vil ikke afvise, at du kan få svært ved at overbevise POLITIet, men, de har ingen jurisdiktion på Landjorden, da de er et maritimt korps.


Vis dit KØREKORT - hvis du har et

Færdselsloven siger tydeligt, at hvis du har et KØREKORT, har du pligt til at vise det til POLITIET på forlangende. Dermed siger reglen også at såfremt du ikke har KØREKORT, har du ingen pligt til at vise det til POLITIET.


Bedrag med dit navn

Hvis du checker din egen REGISTRERINGSATTEST fra SKAT, så vil du opdage at dit navn er fusket således, at dit Navn står øverst men tallene signalerer at bilen er registeret i dit EFTERNAVN!


C2 Johan

C1 Dalgåard Nielsen

C3 Svindelsvinget 666

      1666 Humbug

C4 Indehaveren af registreringsattesten er ikke hermed identificeret som civilretslig ejer af køretøjet!


Det står med meget små bogstaver, så de fleste overser det og de færreste tænker over, hvad et rent juridisk betyder for dem. Det ved du nu.


Dine egne Acephali nummerplader

Så hvis du kunne tænke dig at slutte dig til de levende, så kan du udskift dine STATS nummerplader med din egene private/Nationale Acephali nummerplader. Den kan du købe her og et sæt koster 1.000,- og er med refleks og på rigtig aluminium baggrund. Et sæt bagplader der passer koster 100,- kr. Du sender en mail med følgende oplysninger:


Navn

Adresse

Postnummer og by

Telefonnummer

mail


Så sender jeg dig et link til MobilPay eller PayPal og når betaling foreligger bestiller jeg pladerne til dig. Forvent leveringstid på op til 3 uger.. Der er ingen returret, da jeg får lavet dem på bestilling. Bestil her: egnenummerplader@acephali.one


Husk når du returnerer nummerpladerne til SKAT, som vil have et gebyr for at tage dem retur (de tager 1.400,- kr for at du kan få dem og ca 500 for at tage dem retur) at du er berettiget til at vedhæfte en kompensationsfaktura, gerne på det dobbelte, som de har opkrævet dig.

Ny National Dansk lov om Nummerplader

Council of the seven Acephali, vedtog den 11 juli 2018 en ny lov gældende for Landjorden. Alle levende mænd og kvinder kan nu frit køre på egne nummerplader og være fritaget fra nogen form for kontrol af POLITI, såfremt de overholder ovenfor viste design. Teksten er helt op til dig. Du kan endda blot have dit eget segl/logo på og ingen tekst.

Se loven her: Nationale danske Nummerplader

Nationale Nummerplader

Nyt design med Dannebrog